บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เครื่องรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก
ตัวรับส่งสัญญาณแสง SFP
สายเคเบิล DAC Direct Attach
สายเคเบิล AOC Active
ตัวรับส่งสัญญาณแสง 100G
ตัวรับส่งสัญญาณ 25G SFP28
สาย MTP MPO
สายแพทช์ไฟเบอร์
WDM MUX DEMUX
อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์อีเธอร์เน็ต
Fiber Media Converter
แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
ผลิตภัณฑ์เครือข่ายการขนส่งทางแสง